ساخت وبلاگ نمونه سوال امتحانی لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی
free web page counters راهنمای عروسی , معرفی تشریفات و تالار عروسی

راهنمای عروسی , معرفی تشریفات و تالار عروسی

???? ???? ???? ????

???? ????? ?????

?????? ??? ????? , ??? ????? ??? ????? ?? ????? ?? ???? ?????? ? ?????? , ???? ??? ??????? ????? . ?????? ???? ?? ???????? ????? ???? ????? ?? ???? ??????? ?????? . ?????? , ???? ????? , ????? ??????? ????? ? ??? ??? ???? ???? ????? ???? ?? ????? ????? ?? ??? ???? ? ???? ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ????? ?? ?? ?? ?????? ???? ??????? ????? ????? ??? ???? . ???? ?????? ????? ????.

??? ????? , ????? ????? , ??? ????? ????? , ????? , ???? ????? ?????


???? ??? ?? ???? ????? ????? ?????? ????

?? ???? ?????? ???? ?????

??????? ???? ?? ???? ????? ???? ???? ?????? ???? ??? ??? ?? ????? ?? ???? ???? ???? ??? . ?? ????? ?????? ?? ????? ? ??? ? ?? ???? ? ???? ?????? . ?? ?????? ????? ????? ????? ???? ???? ?????? .

????? ??? ?? ???? ?????? ????? ?????

?? ????? ?? ????? ??????? ????? ?? ????? ????? ????? ????? ???? ??? ? ?????? ?? ????? ?????? ?? ?? ?????? ??? ????? ?? ???? ??? ????? ??? ??????? ?? ?????? . ?????? ???? ?????? ?????? ????? ???????? ???? ??????? ???? ?? ??????? ????? ??? ???? . ?????? ??? ???? ????? ??? ? ?? ?? ?????? ? ??????? ??? ?? ?? ????? ????? ??????? ????? ??????? ???? ???.

???? ???? ????? ????? ?? ???? ??????

??? ?? ????? ?? ????? ?????? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ?????? ???? ???? . ?? ???? ????? ??? ?????? ?? ????? ????? ????? . ?? ???? ?? ??????? ??? ???? ????? ??????? ????? ?? ??? ?? ???? ?? ???? ??? ?? ?? ??????? ????? ?? ???? ?????? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ?????? ?? ???? . ??? ?????? ??? ????? ???? ?????? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ????? .

???? ??????

???? ???? ???? ?? ????? ?????? ???? ?? ??? ?? ??? ???? ???? ????? ????? ? ???? ?? ??? ?????? . ?? ????? ?? ??? ????? ?? ??? ???? ???? ???? ????? ?? ???? ??? ???? ?? ???? ???? ????? ??? ???? ?? ?? ???? ????? ???? ?? ??????? ???? ? ?? ???? ???? ???? ???? ??? ? ?????? ?? ?

???????? ????? ???? ???? ??????

?? ????? ???? ?? ?????? ???? ?? ????? ????? ? ??????? ????? ?? ?????? ?????? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ?? ?????? ???? ?? ???? . ????? ??? ??? ???? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ?????? . ????? ??? ???? , ????? ?? , ?????? ??? ???????? , ???? ????? , ???? ????? ????

??? ? ?? ???? ?????? ?????? ?????

???? ???? ???? ?? ??? ???? ???? ????? ???? ?? ????? ????? ? ???? ?????? ?????? ? ??? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ????? ? ?? ???? ??????? ?? ??? ???? ??????? ??? . ??? ? ?? ???? ???? ?????? ?? ???? ??? ????? ?? . ???? ??????? ???? ?? ????? ????? ?? ?? ???? ????? ???? ???? ? ?? ????? ??????? ??? ????? ? ?? ????? ???? ?? ?? ??? ???? .

?????? ???? , ?????? ???? , ???? ?????? ???? , ???? ?????? , ?????? ???? , ??????? ?????? ????


??? ???? ????

????? ??? ???? ???? ???? , ???????? ??? ???? ???? , ???? ???? ???? , ????? ?????? ???? ???? ???? ???? , ??? ???? ???? ???? ?? ????? : ???? ?? ?????? ???? ????? ??? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? . ??? ?????? ???? ???? ????? ???? ??? ???? ?? ?????? ? ?? ???? ? ???? ?? ??? ????? ?????? ???? . ??? ??? ??? ????? ?????? ?? ??? ???? ???? ?? ??? ???? ? ????? ?? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ??????. ??? ???? ???? ????? ???? ????? ?? ???? ? ?? ?? ?? ??? ?????? ??? ???? ?????? ??? ?? ???? ? ?? ??? ???? ???? ?? ???? ?? ??? ??? ???? ???? ?? ??? ?? ???? .?????? ?? ??? ??? ???? ???? ??????? ?????? ???? ?????? ???? ?? ????? ????? ?? ????. ??? ?? ??? ??? ???? ???? ??? ????? ????? ????.

??? ???? ???? , ??? ???? ???? , ??? ???? ???? ???? , ???????? ??? ???? ???? , ??? ???? ???? ??? , ??? ???? ???? , ??? ???? ???? ???? , ????? ???? ????

?? ??? ??? ???? ???? ????? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ????? ??? . ? ?? ???? ????? ?????? ????? ?? ????? ?? ???? ?? ?? ??? ??? ???? ?????? ???. ?? ???? ????? ? ?????? ?????? ?????? ?????? ??? ?? ??? ???? ?? ?? ?????? ?????? ???? . ?????? ?? ????? ???? ??? ???? ???? ????? ?? ???? ????? ??? ??? ???? ???? ??? ?? ???? ??? ?? ??? ???? ??? ????? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ? ???? ?? ???? ??? ????? ???? :

????? ???? ?? ????? ????? ? ???????? ?? ?? ?? ????? ??????? ?????? ?? ?????

???? ?? ?? ???? ????? ???? ??? ? ?????? ?? ???? ??? ?????? ????? ?? ?? ??? . ?? ????? ??? ????? ?? ?? ????? ?????? ?? ????? ? ?? ??? ?? ???? ????? ?? ???? . ???? ?? ????? ???? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ?? ???? ?? ????? ?? ????? ?? ???? ???. ??????? ????? ?????? ??? . ????? ???? ????? ???? ???? ?? ?????? ? ????? ???????? ??? ?? ???????? ???? ??? ???? ???? . ?? ????? ???????? ?????? ??? ?? ?????? ?? ?? ?????? ???? .

?? ????? , ?? ????? ?????? , ?? ????? ????? , ?? ????? , ?? ????? , ?? ????? ?????? ? ?? ????? ?? ?????

??? ???? ???? ??? ???

??? ???? ???? : ???? ?? ??? ?? ??????? ????? ????? ??? ?? ??? ?????? ?? ?? ???? ????? ???????? ????? ? ?? ???? ?????? ??? ?? ????? ??? ?????? ????? . ?? ??? ????? ?????? ??? ? ????? ??? ???? ?????? ??????? ?? ??? ???? ???? ?? ????. ?? ?? ????? ?? ?????? ?? ??????? ?? ????? ?? ??????? ? ?? ?? ?? ???? ???? ???? ?????? ? ???????? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ????? ????.

???? ???? , ??? ??? ??? , ??? ??? ??? ????? , ??? ??? ??? ???? ???? , ??? ???? ???? , ??? ??? ??? , ??? ??? ??? , ??? ??? ??? ???? ???? , ??? ??? ???

?????? ?????? ?? ???? ?? ? ????? ??? ???? ??? , ??? ? ????? ?? ??? ????? ???? ???? ???? ????

???? ??? ????? ????? , ???? ??? ??? ??? ????? ??????? , ?????? ???? ?? ?? ???? ?????? ?? ????? ???? , ????? ???? ??? ?????? ??? ?? ????? ??? ?????? ? ?????? ?????? ???? ?? ???? ????

?????? ????? , ?????? ???? ???? , ?????? ???? ????? , ???? ????? ??? , ?????? ???? ???? ?????? , ?????? ???? ?? ???? , ?????? ???? , ?????? ???? ????

????? ????? , ????? ????? ?? ?????? ? ???? ??????

????? ????? , ????? ????? ?? ?????? , ????? ????? ???????? ???? ? ??? , ????? ????? ?? ????? ????? , ?????? ????? ????? ?? ????? , ????? ? ???? ?????? ? ????? ????? ?????

????? ????? , ????? ????? , ????? ????? ????? , ????? ????? ?? ?????? , ????? ????? ???? ??????

?????? ???? ???? ????

???? ?????? ???? ???? ?? ???? ???? ? ?? ???? ????? ????? ????? ??? ????? ?? ????? ???? ? ?? ?? ?? ???? ????? ????? . ?????? ????? ?????? ?? ?????? ????? ????. ?? ?? ??? ??? ??? ?? ???? ?????? ???? ???? ???? ?? ?? ????? ????? ?????? ? ???? ??? ????? ??? ????? ???? ???? ????? ?? ??????? ?????? ????? ?? ????? ????? .

???? ???? ???? , ???? ???? , ???? ???? , ???? ???? ???? ????? , ?????? ???? ???? ????


????? ???? ? ?????

??????? ????? ?? ??????? ????? ????? ?? ??? ????? ? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ???? ???? ?????? ??? ?? ????? ???? . ?? ??????? ????? ???? ?? ????? ???? ????? ? ???? ?? ??? . ???? ???? ?? ???? ? ?????? ??? ?? ??????? ????? ????? ????? ??? ????? ??? . ??? ?? ? ???? ????? ??? . ??? ??? ?? ?? ????? ?????? ? ???? ???? ?????? ??? ?? ?? ???? ?? ???? . ???? ??? ?? ?????? ????? ?? ??? ?? ?? ?? ???????? ?? ?? ?????? ???? ?? ??? ??? ??? ?? ???? ??? ??? ? ??? ?? ???? ??? ?? ? ???? ????? ??? ?? ?????? ?? ??? ??? ????? ?? ???.

????? ???? , ????? ????? ???? , ????? ????? ???? ? ????? , ????? ????? , ????? ????? ???? ?????

??????? ?????? ??????? ?????

???? ????? ?? ???? ??? ??? ????? ?? ????? ??? ?? ??????? ?????? ???? ???? ?? ????. ??? ????? ???? ???? ?? ??? ?? ???????? ?? ??? ??????? ???? ????? ????. ???? ?? ???? ? ???????? ???? ?? ???? ?????? ????? ??? ?????? ????? ????? ??? ?? ?? ???? ????????? ?? ??? ???? ?????? ???? . ?????? ??????? ????? ? ????? ????? ??? ??? ?? ???? ??? ???? ???? ???.

??????? ????? , ????? ????? , ??????? ????? , ????? ????? , ??????? ????? ?????

?????? ???? ?????? ? ???????? ????

??? ?? ??????? ? ????? ???? ?? ??????? ????? ????? ????? ???? ? ????? ??? . ?? ??? ?? ???? ??? ????? ????? ?? ?????? ???? ? ????? ??? ??? . ?? ???? ?? ?????? ?? ???????? ???? ??? ????? ????? ???? . ???????? ??? ????? ?? ????? ????? ???? ????? ?? ??? ????? ???? ?? ??? ????? ?? ???? ??? ?? ???? ????? ??? ???? ??????? ?? ????? ? ?? ???? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ????? ??? ????? ?????? ?? ????.

???????? ???? , ???? ????? ???? , ???????? ???? ????? , ????? ???? , ???? ?????? ????+ نوشته شده در سه شنبه 9 مرداد 1397ساعت 18:36 توسط مهدی | | تعداد بازدید : 45

دانلود آهنگ جدید حمید رشیدی به نام رفت

دانلود آهنگ جدید حمید رشیدی به نام رفت

دانلود آهنگ رفت حمید رشیدی

دانلود آهنگ جدید و زیبای رفت از حمید رشیدی با کیفیت عالی

دانلود آهنگ رفت حمید رشیدی با لینک مستقیم به همراه متن و پخش آنلاین

دانلود آهنگ رفت حمید رشیدی

خیلی از کاربران گرامی سایت عروس سیتی دنبال دانلود اهنگ شاد خفن عروسی هستند . قصد داریم تا در بخش دانلود آهنگ وب سایت راهنمای عروسی ؛ عروس سیتی آهنگ های تمامی خوانندگان معروف پاپ ایران را معرفی کنیم . بهترین کیفیت را انتخاب کرده ایم و به صوت مستقیم برای شما قرار دادیم . همی می توانید متن آهنگ ها را بخوانید و هم به صورت انلاین پخش کنید . امید واریم از وب سایت عروس ستی لذت ببرید. در زیر متن کامل اهنگ رفت حمید رشیدی را برای شما قرار دادیم.

برای دانلود بهترین آهنگ های عروسی و رقص عروس و داماد : دانلود آهنگ عروسی

در انتها می توانید اقدام به دانلود موزیک زیبای رفت و دانلود فول آلبوم حمید رشیدی عزیز اقدام کنید.

متن آهنگ رفت حمید رشیدی

یه حال بد یه نم بارون یه دل پر توی خیابون
من و یاد خاطرهایی می ندازه که دلتنگشونم بی اندازه
یکی و از ته دلم خواستمش اتفاقی با غریبه دیدمش
که لبخند میزد کیف میکرد خاطرهامون و داشت حیف میکرد
رفت و رفت و رفت موندم با یه دنیا حرف و حرف
این زمستون و بدون اون میرم زیر برف و برف و برف
رفت و رفت و رفت موندم با یه دنیا حرف و حرف
این زمستون و بدون اون میرم زیر برف و برف و برف

***

تقصیر من بود دلشو زدم واسش مهم نیست این حال بدم
نباید هر روز وقتی دیدمش بهش میگفتم عاشقت شدم
پایش بودم هر چی میگفت دلم به رفتنش چیزی نگفت
لیاقتش همون کسایی‌ان که یه روزی بندازن تو رابطه تو
رفت و رفت و رفت موندم با یه دنیا حرف و حرف
این زمستون و بدون اون میرم زیر برف و برف و برف
رفت و رفت و رفت موندم با یه دنیا حرف و حرف
این زمستون و بدون اون میرم زیر برف و برف و برف


.:: دانلود آهنگ حمید رشیدی با لینک مستقیم ::.

.::*::. دانلود آهنگ های حمید رشیدی .::*::.

+ نوشته شده در پنجشنبه 28 تير 1397ساعت 13:10 توسط مهدی | | تعداد بازدید : 44

دانلود آهنگ دمم گرم علی ابراهیمی

دانلود آهنگ دمم گرم علی ابراهیمی

دانلود آهنگ دمم گرم علی ابراهیمی

دانلود آهنگ جدید و زیبای دمم گرم از علی ابراهیمی با کیفیت عالی

دانلود آهنگ دمم گرم علی ابراهیمی با لینک مستقیم به همراه متن و پخش آنلاین

دانلود آهنگ دمم گرم علی ابراهیمی

خیلی از کاربران گرامی سایت عروس سیتی دنبال دانلود اهنگ شاد خفن عروسی هستند . قصد داریم تا در بخش دانلود آهنگ وب سایت راهنمای عروسی ؛ عروس سیتی آهنگ های تمامی خوانندگان معروف پاپ ایران را معرفی کنیم . بهترین کیفیت را انتخاب کرده ایم و به صوت مستقیم برای شما قرار دادیم . همی می توانید متن آهنگ ها را بخوانید و هم به صورت انلاین پخش کنید . امید واریم از وب سایت عروس ستی لذت ببرید. در زیر متن کامل اهنگ دمم گرم علی ابراهیمی را برای شما قرار دادیم.

برای دانلود بهترین آهنگ های عروسی و رقص عروس و داماد : دانلود آهنگ عروسی

در انتها می توانید اقدام به دانلود موزیک زیبای دمم گرم و دانلود فول آلبوم علی ابراهیمی عزیز اقدام کنید.

متن آهنگ دمم گرم علی ابراهیمی

با تو هیجانی ترم یه نمه روانی ترم دیوونگیه محضه اون روزایی که عادی ترم
میخ تو شدم لعنتی رو دله تو نیست قیمتی کسی به تو چپ خیره شه بدجوری میشم غیرتی

دلتو بردمو دمم گرم دله تو دیوونه ترم کرد مگه میشه دیگه نباشی مگه میشه که بی تو سر کرد
دلتو بردمو دمم گرم دله تو دیوونه ترم کرد مگه میشه دیگه نباشی مگه میشه که بی تو سر کرد

رو تو حساسم منو میشناسن همون کسایی که تو رو میشناسن
میدونن چه جوری تو رو میخواستمت عشقم


***

مثله بارونی یه جور آرومی از تو گذشتن به خدا آسون نی منم دیوونه ترتم میدونی عشقم

دلتو بردمو دمم گرم دله تو دیوونه ترم کرد مگه میشه دیگه نباشی مگه میشه که بی تو سر کرد
دلتو بردمو دمم گرم دله تو دیوونه ترم کرد مگه میشه دیگه نباشی مگه میشه که بی تو سر کرد

دلتو بردمو دمم گرم دله تو دیوونه ترم کرد مگه میشه دیگه نباشی مگه میشه که بی تو سر کرد
دلتو بردمو دمم گرم دله تو دیوونه ترم کرد مگه میشه دیگه نباشی مگه میشه که بی تو سر کرد

.:: دانلود آهنگ علی ابراهیمی با لینک مستقیم ::.

.::*::. دانلود آهنگ های علی ابراهیمی .::*::.

+ نوشته شده در پنجشنبه 28 تير 1397ساعت 13:07 توسط مهدی | | تعداد بازدید : 70

دانلود آهنگ بگی نگی محسن بهمنی

دانلود آهنگ بگی نگی محسن بهمنی

دانلود آهنگ بگی نگی محسن بهمنی

دانلود آهنگ جدید و زیبای بگی نگی از محسن بهمنی با کیفیت عالی

دانلود آهنگ بگی نگی محسن بهمنی با لینک مستقیم به همراه متن و پخش آنلاین

دانلود بگی نگی محسن بهمنی

خیلی از کاربران گرامی سایت عروس سیتی دنبال دانلود اهنگ شاد خفن عروسی هستند . قصد داریم تا در بخش دانلود آهنگ وب سایت راهنمای عروسی ؛ عروس سیتی آهنگ های تمامی خوانندگان معروف پاپ ایران را معرفی کنیم . بهترین کیفیت را انتخاب کرده ایم و به صوت مستقیم برای شما قرار دادیم . همی می توانید متن آهنگ ها را بخوانید و هم به صورت انلاین پخش کنید . امید واریم از وب سایت عروس ستی لذت ببرید. در زیر متن کامل اهنگ بگی نگی محسن بهمنی را برای شما قرار دادیم.

برای دانلود بهترین آهنگ های عروسی و رقص عروس و داماد : دانلود آهنگ عروسی

در انتها می توانید اقدام به دانلود موزیک زیبای بگی نگی و دانلود فول آلبوم محسن بهمنی عزیز اقدام کنید.

متن آهنگ بگی نگی محسن بهمنی

آخ جور جوره با تو دلم میزنه برا تو دلم
خب داره هواتو دلم
آخه بگو چیه تو چشات که میره دل همه برات
وای چه خوبه دلبریات
دیگه هی نکنی دست دس
نذاری بره دل از دس
دلم میخواد از جا دراد میخوامت از بس
آخه من‌ دلمو دادم به اونی که میخوادم
نمیدونی چه حالیم برس به دادم
خنده هاتو قربون بشم از جون و دلم آخ فدای تو ای یار
بگی نگی مجنون شدم حیرون شدم به تو شدم گرفتار
خنده هاتو قربون بشم از جون و دلم آخ فدای تو ای یار
بگی نگی مجنون شدم حیرون شدم به تو شدم گرفتار


***

باور کن از اونایی که حرف نداری خدایی
دلم بند اون خندهاته چه جادویی تو اون چشاته
آخه آیندم با توئه که دوست دارم تابلوئه که
توی رگام مثه خونی اونی که میخواستم همونی
خنده هاتو قربون بشم از جون و دلم آخ فدای تو ای یار
بگی نگی مجنون شدم حیرون شدم به تو شدم گرفتار
خنده هاتو قربون بشم از جون و دلم آخ فدای تو ای یار
بگی نگی مجنون شدم حیرون شدم به تو شدم گرفتار

.:: دانلود آهنگ بگی نگی محسن بهمنی با لینک مستقیم ::.

.::*::. دانلود آهنگ های محسن بهمنی .::*::.

+ نوشته شده در پنجشنبه 28 تير 1397ساعت 13:03 توسط مهدی | | تعداد بازدید : 43

دانلود آهنگ دونه دونه محسن ابراهیم زاده

دانلود آهنگ دونه دونه محسن ابراهیم زاده با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود آهنگ دونه دونه محسن ابراهیم زاده

دانلود آهنگ جدید و زیبای دونه دونه از محسن ابراهیم زاده با کیفیت عالی

دانلود آهنگ دونه دونه محسن ابراهیم زاده با لینک مستقیم به همراه متن و پخش آنلاین

دانلود آهنگ دونه دونه

خیلی از کاربران گرامی سایت عروس سیتی دنبال دانلود اهنگ شاد خفن عروسی هستند . قصد داریم تا در بخش دانلود آهنگ وب سایت راهنمای عروسی ؛ عروس سیتی آهنگ های تمامی خوانندگان معروف پاپ ایران را معرفی کنیم . بهترین کیفیت را انتخاب کرده ایم و به صوت مستقیم برای شما قرار دادیم . همی می توانید متن آهنگ ها را بخوانید و هم به صورت انلاین پخش کنید . امید واریم از وب سایت عروس ستی لذت ببرید. در زیر متن کامل اهنگ دونه دونه محسن ابراهیم زاده را برای شما قرار دادیم.

برای دانلود بهترین آهنگ های عروسی و رقص عروس و داماد : دانلود آهنگ عروسی

در انتها می توانید اقدام به دانلود موزیک زیبای دونه دونه و دانلود فول آلبوم محسن ابراهیم زاده عزیز اقدام کنید.

متن آهنگ دونه دونه محسن ابراهیم زاده

دونه دونه دونه دونه
یه حسی که حالا بینمونه
مال خود خودمونه
مارو بهم میرسونه
دونه دونه
دونه دونه
دونه دونه دونه دونه
یه ستاره تو آسمونه
یه جوری میزون میکنه که مارو باز بهم برسونه
دل گرفتاره عاشق یاره
من نه مستم و هوشیار حال جدیدی بینمونه
یه چیزایی توی چشاته که دلمو میلرزونه
آدمو از تک و تنهایی بدجوری میترسونه
این زندگی زندگی نمیشه نباشی یه زندونه
چی داری که نفساتم آخه یجورایی درمونه

دل که رفتار تو طرفدار تو گرفتار شد
وقتی که دلبریاتو دید یه شبه بی افسار شد
تو دلربای منی
نفسی هوای منی
بالا بری پایین بیای تو دیگه برای منی
یه چیزایی توی چشاته که دلمو میلرزونه
آدمو از تک و تنهایی بدجوری میترسونه
این زندگی زندگی نمیشه نباشی یه زندونه
چی داری که نفساتم آخه یجورایی درمونه

یه چیزایی توی چشاته که دلمو میلرزونه
آدمو از تک و تنهایی بدجوری میترسونه
این زندگی زندگی نمیشه نباشی یه زندونه
چی داری که نفساتم آخه یجورایی درمونه

.:: دانلود آهنگ دونه دونه با لینک مستقیم ::.

.::*::. دانلود آهنگ های محسن ابراهیم زاده .::*::.

+ نوشته شده در پنجشنبه 28 تير 1397ساعت 12:58 توسط مهدی | | تعداد بازدید : 48

تور لحظه آخری ماه عسل

تور لحظه آخری ماه عسل

تور لحظه آخری : شاید تا قبل از برگزاری مراسم عروسی خود به فکر مسافرت به یک کشور خارجی نیافتاده بودین و در همان روزهای بعد از عروسی قصد مسافرت دارید . در این شرایط بهترین کار و اقدام شما برای مسافرت استفاده از تور لحطه آخری می باشد. که به راحتی می توانید با استفاده از جستجو در اینترنت و یا از وب سایت عروس سیتی بهترین و لوکسترین تور لحظه آخری را برای خود انتخب کنید.

تور لحظه آخری

اکثر شهرهای توریست پذیر می تواند مقصد شما باشد می توانیم به برخی از شهرهای کشورهای اطراف ایران که بسیار شیک و گردشگری هستند بدین صورت اشاره کنیم :

سفر به دبی و تور های دبی

دبی کشوری است که در قرن ۲۰ تا ۲۱ بسیار تغییر یافت و امروزه به یکی از توریست پذیرترین شهرهای دنیا تبدیل شده است و همه روزه به دلیل افزایش بازدید و توریست در این شهر اماکن زیبا و تفریخی زیادی ساخته می شود. شهر دبی یکی از شهرهای امارات متحده عربی است که در جنوب کشور ایران از طریق مرز آبی خلیج همیشه فارس با ایران همسایه است. لذا دبی مقصد بسیار مناسبی می تواند برای عروس و داماد ها باشد که ماه عسل خود را در انجا بگذرانند. استفاده از امکانات هتل های ویژه دبی شما را شگفت زده خواهد کرد .

سفر به ترکیه و شهرهای آن

در شمال غربی کشور ما کشور ترکیه با شهرهای بسیار زیبا و سواحل خیلی عالی دارد و می تواند میزبان خوبی برای تور ماه عسل شما به صورت لحظه آخری باشد. شهرهای مانند شهر بی نظیر آنتالیا , آلانیا , استانبول و …که از شهرهای بسیار توریستی جهان محسوب می شوند. هتل های ۵ ستاره ترکیه با امکانات ویژه و عالی برای عروس و دامادها که به این کشور سفر می کنند می تواند خاطره ای به یادماندنی داشته باشد .

سفر به ارمنستان و شهر ایروان

ارمنستان هم می تواند مقصد مناسبی برای تور ماه عسل لحظه آخری باشد . نزدیک بودن به ایران و داشتن دریاچه ای بسیار زیبا در دل ارمنستان فضایی بسیار جالبی را فراهم آورده است. تور ارمنستان همیشه خواستار زیادی دارد و شما نیز می توانید از بهترین فضای دنیا و عجیبترین کلیساهای موجود در روی زمین دیدن کنید . همچنین به دلیل مسافرت زیاد به ارمنستان شما به راحتی می توانید تور لحظه آخری برای ارمنستان را رزرو کنید .

سفر به گرجستان

گرجستان نیز یکی از کشورهای بسیار جذاب و دیدنی است که رابطه ای خوب و جالبی با کشورمون دارد و همیشه پذیرای توریست های ایرانی می باشد . دارای هتل های ۵ ستاره لوکس و اماکن تجاری و تفریحی زیبا می باشد . تور ماه عسل جالبی را در گرجستان می توانید سپری کنید. برای رزرو تور لحظه آخری گرجستان می توانید با هر موسسه ای که خدمات بهتری ارائه می کند تماس بگیرید .

کشورهای زیادی هستند که مسافرت به آنجا برای برپایی تور ماه عسل و خوشگذرانی وجود دارد که از بین انها ما بهترین های اطراف ایران را معرفی کردیم . کشورهایی مانند ایتالیا , هلند , سوئد , مالزی , تایلند نیز می توانند مقاصد بسیار زیبایی باشند.

+ نوشته شده در پنجشنبه 28 تير 1397ساعت 12:44 توسط مهدی | | تعداد بازدید : 46

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت ، قیمت و هزینه پشتیبانی وب سایت , پشتیبانی ماهانه از وب سایت : نباید به این فکر کنیم که وقتی وب سایت را طراحی کردیم دیگر کار تمام است و می توانیم از آن بهره برادای کنیم . توجه داشته باشید که طراحی سایت آغاز ورود شما به تجارت الکترونیک می باشد. از این رو مهمترین کار بعد از طراحی سایت پشتیبانی سایت (پشتیبانی وب سایت) است . بدون بروز رسانی و پشتیبانی سایت نمش توانید وب سایت خود را قدرتمند کنید.

.:: سئو تاک حامی ایده های شما می باشد با ما بهترین ها را تجربه کنید. ::.

تیم سئو تک در راستای خدمات سئو و بهینه سازی وب سایت خدمات پشتیبانی سایت (پشتیبانی وب سایت) را با بهترین شیوه های پشتیبانی سایت ارائه می کند استفاده از استاندارد های روز دنیا در طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت و نیز پشتیبانی سایت می تواند نگرانی شما را از بروز رسانی وب سایت خود راحت نماید . در این مقاله به معرفی خدمات و سرویس هایی که سئو تک برای پشتیبانی از وب سایت شما ارائه می کند اشاره می کنم قبل از اینکه شروع به شرح در رابطه با پشتیبانی وب سایت کنم تعاریفی را برای شما ارائه می کنم.

سئو سایت

پشتیبان سایت ، پشتیبان وب سایت به چه کسی گفته می شود ؟

در تعریفی ساده می توان گفت پشتیبان سایت فردی است که کنترل وب سایت ، بروز رسانی و رفع ایرادات وب سایت را بر عهده دارد.

اما سطح اطلاعات هر پشتیبان وب سایتی متفاوت است که در اینجا می خواهم سئو سایت را تعریف کنم.

سئو به چه معنی است ؟

سئو راهکاری برای افزایش بازدید وب سایت است .
توجه داشته باشید سئو یک راهکار است . می دانیم برای پیاده سازی سئو (استراتژی سئو) ابزارهایی را در اختیار داریم و همچنین برخی از فاکتورهایی برای بهینه سازی وب سایت نیز گوگل یا هر موتور جستجوی دیگر یارائه نموده است . در رابطه با سئو می توانید برای مطالعه بیشتر وارد مقالات وب سایت شوید.

آشنایی به طراحی سایت برای پشتیبانی وب سایت

لزوما یک پشتیبان وب سایت نیاز ندارد که طراحی سایت را کاملا بلد باشد ولی آشنایی مختصر با html و css می تواند امتیاز بزرگی برای یک پشتیبان وب سایت باشد.

ابزار گوگل وب مستر و استفاده از آن در پشتیبانی سایت

گوگل برای کنترل وضعیت وب سایت ابزار قدرتمندی به نام گوگل وب مستر را ایجاد کرده است تا با استفاده از آن بتوانید وضعیت سئو ، لینک ها خروجی ، لینک های داخلی ، لینک های وردی ، ایندکس صفحات ، ساخت سایت مپ و بسیاری از اطلاعات دیگر را در آن بررسی کنید. تقریبا تمام وب مستران با این ابزار قدرتمند و لازم آشنایی کامل دارند.

ابزار های آنالیز وب سایت (وب سایت های آنالیز وضعیت سایت)

برخی از وب سایت ها خدمات آنالیز وب سایت ، آنالیز وضعیت سئو وب سایت را ارائه می کنند که در برخی از آنها این کار به صورت رایگان می باشد و در برخی دیگر پولی است . می تواند کمک بزرگی برای وب مستر (پشتیبانی سایت) باشد.

تولید محتوا وب سایت ، توسعه محتوا چیست ؟

تولید محتوا وب سایت : نوشتن ، ترجمه و بازنویسی مطالب برای انتشار در وب سایت به همراه فیلم ، تصویر ، فایل صوتی را تولید محتوا برای وب سایت می گویند.

توسعه محتوا : به گشترش و ادامه دار کردن مطالب وب سایت توسعه محتوا می گویند (شروع یک مطلب و ادامه دار کردن نوشتن آن را توسعه محتوا گویند. مانند نوشته های آموزشی )

توجه داشته باشید توسعه محتوا توسط خود فرد می باشد و از هیچ منبعی نباید برداشته شود.
تعاریف بالا برخی از مواردی می باشد که برای هر وب مستر یا پشتیبانی سایت نیاز می باشد.

لزوم پشتیبانی سایت (پشتیبانی وب سایت) و بروز رسانی آن

چرا وب سایت خود را باید پشتیبانی و بروز رسانی کنیم ؟ می خواهم یک مسئله مطرح کنم : بارها به فروشگاه لباس رفته ایم و هر بار که ویترین این فروشگاه نگاه کرده ایم لباس های جدید وجود داشته و بهتر از قبل شده اند . و مار را ترغیب به خرید می کنند. وب سایت نیز دقیقا کار ویترین شما را انجام می دهد . برای همین بروز رسانی وب سایت می تواند مشتریان جدید را به شما معرفی و مشتریان قدیمی را ترغیب به خرید بیشتر از وب سایت شما کند. اما اگر مشتریان شما یا کاربرانی که وارد وب سایت شما می شوند همیشه با مطالب و محصولات تکراری روبرو شوند مطمئنا شما آنها را از دست خواهید داد. لذا بروز رسانی سایت که یکی از بخش های پشتیبانی سایت است می تواند برای شما کمک بزرگی باشد. تا بتوانید به کسب و کار اینترنتی خود رونق بخشید.

اهمیت پشتیبانی سایت

مورد مهم در رابطه با پشتیبانی سایت و بروز رسانی وب سایت را در بالا اشاره کردیم اما مهتر از آن رتبه وب سایت در نتایج موتورهای جستجو می باشد. گوگل یا هر موتور جستجوی دیگری برای هر وب سایتی جایگاهی را در نظر می گیرد . از این رو بروز رسانی مرتب وب سایت و پشتیبانی درست از آن این رتبه را ارتقاء می دهد. در اصل پشتیبانی سایت یکی از فاکتورهای مهم در سئو سایت است .

فعالیت هایی که در پشتیبانی وب سایت ، پشتیبانی سایت انجام می پذیرد

تولید محتوا برای پشتیبانی سایت (پشتیبانی وب سایت)

مهمترین مورد در پشتیبانی وب سایت توللید محتوای سایت و توسعه محتوا می باشد . توجه داشته باشید برای افزایش بازدی وب سایت باید برنامه منظم برای تولید محتوای سایت داشته باشید. تولید محتوای سایت رابطه مستقیمی با بروز رسانی وب سایت دارد.
همچنین مهمترین فاکتور برای سئو سایت (سئو ، سئو وب سایت) تولید محتوا با کیفیت مناسب می باشد. توجه داشته باشید هر محتوایی که باید در وب سایت انتشار یابد باید بر اساس اصول سئو ، بهینه سازی شده باشد.

تضمین کیفیت وب سایت

در حین پشتیبانی وب سایت بنا به دلایلی برخیاز خطاهایی برای هر وب سایت رخ می دهد که از طریق گوگل وب مستر به پشتیبان وب سایت اعلام می شود رفع و برطرف کردن این خطاها برای تضمین کیفیت وب سایت از اهمیت زیادی برخوردار است و هر وب مشتری این را می داند.

نظارت به انتقادات و پیشنهادات وب سایت

در پشتیبانی وب سایت ارتباط با خوب با کاربران وب سایت و مشتریان اهمیت زیادی دارد ، مشتریان همیشه انتظار دارند در زمان مشخصی به ایمیل ها و درخواسته های آنها پاسخ داده شود . همچنین طراحی سایت کاربرپسند بسیار اهمیت دارد .

چک کردن دائمی عملکرد وب سایت

وب سایت بعد از این که راه اندازی شد و در رتبه های خوبی در نتایج جستجو دیده شد . باید بازخورد و عملکرد و نیز موفقیت های آن را بررسی کنیم و بر اساس آن هدف گذاری های آینده انجام شود. این آنالیز عملکرد وب سایت تعیین کننده میزان کسب در آمد شما از وب سایت خواهد بود.

+ نوشته شده در پنجشنبه 28 تير 1397ساعت 12:40 توسط مهدی | | تعداد بازدید : 47

دانلود آهنگ نیمه من حامد همایون با بهترین کیفیت و لینک مستقیم , پخش آنلاین

دانلود آهنگ نیمه من حامد همایون با بهترین کیفیت و لینک مستقیم , پخش آنلاین

حامد همایون آهنگ دانلود آهنگ نیمه من

دانلود آهنگ جدید و زیبای نیمه من از حامد همایون با کیفیت عالی

دانلود آهنگ نیمه من حامد همایون با لینک مستقیم به همراه متن و پخش آنلاین

دانلود آهنگ نیمه من حامد همایون

خیلی از کاربران گرامی سایت عروس سیتی دنبال دانلود اهنگ شاد خفن عروسی هستند . قصد داریم تا در بخش دانلود آهنگ وب سایت راهنمای عروسی ؛ عروس سیتی آهنگ های تمامی خوانندگان معروف پاپ ایران را معرفی کنیم . بهترین کیفیت را انتخاب کرده ایم و به صوت مستقیم برای شما قرار دادیم . همی می توانید متن آهنگ ها را بخوانید و هم به صورت انلاین پخش کنید . امید واریم از وب سایت عروس ستی لذت ببرید. در زیر متن کامل اهنگ نیمه من حامد همایون را برای شما قرار دادیم.

برای دانلود بهترین آهنگ های عروسی و رقص عروس و داماد : دانلود آهنگ عروسی

در انتها می توانید اقدام به دانلود موزیک زیبای نیمه من و دانلود فول آلبوم حامد همایون عزیز اقدام کنید.

متن آهنگ نیمه من از حامد همایون

همیشه یادم هست لبخندت چه کرده با قلبم
میباری به جان من نم نم
میخواهی مرا ولی کم کم

ببر مرا گاهی آنجایی که دلبری کردی
عشقت را به قلبم آوردی
دل دارد هوای شبگردی

یارم همه کس و کارم هوای تو دارم دوباره امشب
باید از آسمان بی وقفه بی امان باران ببارد امشب
یارم همه کس و کارم هوای تو دارم دوباره امشب
باید از آسمان بی وقفه بی امان باران ببارد امشب

خوش به دلم گر تو عذابم کنی
شعر بخوان شعر که خوابم کنی
وای به روزی که دهی دل به من
از می احساس خرابم کنی

اینکه تو نیمه ی منی لاف نیست
رشته نکن پنبه که انصاف نیست
هردو شبیهیم مگر موی تو
مثل دل ساده ی من صاف نیست

یارم همه کس و کارم هوای تو دارم دوباره امشب
باید از آسمان بی وقفه بی امان باران ببارد امشب
یارم همه کس و کارم هوای تو دارم دوباره امشب
باید از آسمان بی وقفه بی امان باران ببارد امشب

.:: دانلود آهنگ نیمه من از حامد همایون با لینک مستقیم ::.

.::*::. دانلود فول آلبوم حامد همایون .::*::.

+ نوشته شده در چهارشنبه 27 تير 1397ساعت 11:44 توسط مهدی | | تعداد بازدید : 51

معیار های انتخاب لباس عروس

معیار های انتخاب لباس عروس , لباس عروسی خود را با چه معیار هایی و چگونه انتخاب کنیم؟ : از ان جایی که یک مراسم عروسی دارای جزئیات فراوان وبسیار ریز وخاصی میباشد و عروس وداماد به دلیل کمبود وقت وبرای جلوگیری از خستگی زیاد در مراسم جشن خود سعی میکنند این وظایف را به مراکز خدمات عروسی محول کنند چون این مراکز تجربه ی زیادی در این زمینه دارند وسعی خواهند کرد مراسم ما را به بهترین صورت ممکن برگزار کنند.

معیار انتخاب لباس عروس

ما در اینجا تلاش خواهیم کرد که تمام نکته های کلیدی وجزئیات یک مراسم عروسی بسیار زیبا وعالی را برای شما باز گو کنیم.این نکات شامل همه مسائل یک عروسی با شکوه از جمله همه ی خرید های مربوط به عروسی مراقبت پوست قبل از مراسم چگونگی ارایش صورت وموها وانتخاب لباس عروس و…میشود .همه ی این ها دارای نکات بسیار ریزی هستند که ما امید واریم بتوانیم انها را در این نوشته به شما یاد بدهیم.ما برای همه ی این مسائل از جمله مراقبت های قبل از عروسی ونکات ارایشگری وانتخاب لباس وتور وتاج سعی کرده ایم از افراد متخصص در این زمینه کمک بگیریم.

برترین مزون های لباس عروس : مزون لباس عروس در تهران

ایا لباس خود را دنباله دار انتخاب کنیم یا نه؟

چنان چه شما قصد دارید برای عروسی خود از لباس دنباله دار استفاده کنید پس باید به نکاتی در مورد لباس دنباله دار توجه کنید. این نکات شامل مسائلی مانند محل برگزاری مراسم وقد عروس خانم میباشند.لباس های دنباله دار با دنباله بلند معمولا برای عروس خانم های قد بلند مناسب میباشند.وچنان چه یک عروس با قد کوتاه بخواهد لباس دنباله دار بپوشد نه تنها جالب به نظر نخواهد رسید بلکه عروس خانم به اصطلاح خودمانی در میان ان لباس گم میشود.پس این نوع لباس را به خانم های قد کوتاه توصیه نمیکنیم.ونباید ان را بپوشند.

مطالعه کنید : لباس های مناسب برای مراسم عروسی و میهمانی

از نظر بسیاری از ما ها لباس عروس دنباله دار با دنباله بلند جلوه ی بسیار قشنگ وزیبایی دارد ولی چنان چه بخواهیم نظر یک فرد با تجربه را در این زمینه جویا شویم انها بیشتر لباس های با دنباله ی کوتاه را به ما توصیه خواهند کرد .از نظر انان این لباس ها دارای ویزگی های بهتر وبیشتر نسبت به لباس های با دنباله ی بلند هستند.این نوع لباس ها که دنباله ی کوتاهی دارند بسیار سبک و راخت هستند وعروس خانم ما راحتر میتواند با ان راه برود.و حرکت بکند.این دنباله ها معمولا در حدود ۵۰-۶۰ سانتیمتر میباشند.

اگر شما به لباس های دنباله دار علاقه دارید برای اجتناب از سختی های ان میتوانید به جای ان که لباس خود را دنباله دار انتخاب کنید از توری های بلند که بر روی زمین کشیده میشوند وجلوه ی بهتری دارند برای این منظور استفاده کنید.وهمان حالت دنباله دار بودن را درلباس خود ایجاد کنید.چون این لباس راحتر است و به اسانی میتوانید با ان راه بروید.ولی در صورتی که نه شما حتما دوست دارید لباس دنباله دار بلند بپوشید برای این منظور حتما باید یک سری از حرکت ها را یاد بگیرید.به عنوان مثال در صورتی که عروس بخواهد کمی سریع حرکت کرده وتغییر چهت زیادی بدهد ممکن است لباس مانع راه رفتن او شده وزیر پاهای او رفته وعروس را بر زمین بزند.

چند نکته ی مهم وطلایی در انتخاب لباس عروس خانم

قبل از هر اقدامی برای خرید لباس عروس خود سعی کنید که یک هزینه یی را که در توانتان است برای ان در نظر بگیرید.وهرگز قبل از این کار به سمت لباس های گران قیمت نروید چون ممکن است در این صورت مجبور شوید یک هزینه ی گزافی را برای خرید لباس خود بپردازید.ویا ممکن است از انتخاب وخرید خود راضی نباشید.بنابراین سعی کنید در انتخاب وخرید لباس خود زیاد دقت کنید تا هم باب میلتان باشد وهم هزینه ی زیادی را برای ان پرداخت نکنید چون این لباس فقط برای شب عروسی شما است ودیگر هیچ کار بردی نخواهد داشت.ودر ضمن اگر بخواهید هزینه ی زیادی را برای ان پرداخت کنید ممکن است در پرداخت دیگر هزینه های مراسم دچار مشکل شوید.

مطالعه کنید : خرید لباس عروس , قیمت لباس عروس شیک و زیبا

شما برای این کار میتوانید همه ی سایت های مربوط به عروسی وهمه ی مجلات مربوط به لباس عروس وهمین طور مزون های لباس عروس و… را بررسی کنید وتا بتوانید مدل وطرح مربوط به لباسی را که مد نظرتان است را گیر بیاورید.عروس خانم باید در گام اول با خود تصمیم بگیرد که چه نوع لباسی را میخواهد آیا میخواهد لباسش آستین دار باشد یا بدون آستین؟کلاسیک باشد ویا مدرن و…وهمچنین باید خصوصیات اتاق عقد خود را نیز مد نظر اورد وهمین طور فصل وزمان برگزاری مراسم نیز در انتخاب طرح ومدل لباس عروس شما میتواند مهم وتاثیرگزار باشد.وهمین طور بهتر است که شما برای انتخاب مدل وطرح لباس عروس خود با یک طراح لباس ماهر مشورت کنید واز او بخواهید که ان را متناسب با قد واندام وچهره ی شما طراحی کند.

مزون لباس عروس

شما باید هنگامی که برای سفارش دوخت لباس خود به خیاط مراجعه میکنید یک فرد مورد اعتماد مانند خواهر ویا مادر ویا دوست خود را به همراه داشته باشید تا انها نیز مدل لباس های موجود در خیاطی را بتوانند ببینند ونظر بدهند تا به شما در انتخاب لباستان کمکی کرده باشند.سعی کنید در تمام مراحل انتخاب مدل وطرح ودوخت وپرو لباس خود حتمااز فرد مورد اعتمادتان مانند مادر و… کمک بگیرید تا یک لباس عالی وزیبا داشته باشید تا حس اعتماد به نفس شما را بالا برد وزیبایتان را دو چندان کند. ویک مراسم رویایی داشته باشید.

در انتخاب طرح و مدل لباس سعی کنید مدل های بیشتری را پرو کنید .چون ممکن است شما در ظاهر امر فکر کنید که این مدل لباس برای شما خوب نخواهد بود ولی موقعی که ان را امتحان کردید ببینید بسیار برازنده ی شماست وشما را بسیار زیبا جلوه میدهد.

مطالعه کنید : هفت ویژگی که در اتاق پرو عروس لازم است

تلاش کنید برای تصمیم گیری در این مورد به خود فرصت بدهید وزیاد شتاب زده عمل نکنید حتی در صورتی هم که از یک لباس زیاد خوشتان امد باز سعی کنید بلافاصله ان را خریداری نکنید ومدتی در ان مورد فکر کنید وسپس برای خرید لباس اقدام کنید.

چنان چه لباسی را پرو کردید ودیدید خیلی به شما می اید وخوشتان امد دیگر سعی کنید لباس دیگری را امتحان وپرو نکنید زیرا این کار باعث شک ودو دلی در شما خواهد شدوشما دیگر نمی توانید از انتخاب خود مطمئن شوید.در صورتی که لباس خود را انتخاب کردید در مراحل بعدی به سراغ کفش وکیف … خواهید رفت.

بیشتر بدانید : انتخاب بهترین مزون لباس عروس

+ نوشته شده در چهارشنبه 27 تير 1397ساعت 11:41 توسط مهدی | | تعداد بازدید : 49

چه لباس عروسی به شما میاید و شما را زیباتر میکند

چه لباس عروسی به شما میاید و شما را زیباتر میکند؟ : در صورتی که شما دارای اندامی بزرگ هستید وچهار شانه هستید وبازوهای کلفتی دارید پس تلاش کنید بیشتر از لباس های پوشیده استفاده کنیدوسعی نکنید که از لباس های دکلته ومدل باز استفاده کنید به جای انها میتوانید از لباس های عروس آستین کوتاه ویا آستین حلقه ای استفاده کنید.

چه لباس عروسی به شما میاید

چنان چه بخواهید آراسته وزیبا دیده شوید میتوانید از لباس های مدل ماهی در عروسی خود بپوشید.

در صورتی که شما بالا تنه ی درشتی دارید ودوست دارید بالا تنه ی شما کوچک وظریف به نظر برسد وبا پایین تنه تان هم خوانی داشته باشد در اینجا شما باید لباسی را برای عروسیتان برگزینید که نیم تنه ی ان گن شکل ودامن ان پف دار باشد.در این صورت اندام تان متناسب دیده خواهد شد.

چنان چه سلیقه ی شما با هیچ کدام از مدل های ذکر شده جور نیست ومی خواهید یک عروس خانم زیبا وبا ظرافت به نظر بیایین لباسی ساده وکشیده را برای خود انتخاب کنید.چون این نوع لباس به بیشتر اندامها میاید وان را زیبا نشان میدهد.در انتخاب لباس عروس شما باید به فرم شکم وباسن وقدتان که بلند است ویا کوتاه وهمین طور به شانه ها وبازوهایتان واین که چاق هستید ویا لاغر توجه لازم را بکنید.

در برخی موارد عروس خانم دوست دارد که لباس عروس خود را به جای خریداری کردن سفارش بدهد تا برایش بدوزند در این صورت شما باید حدودا از شش ماه قبل از مراسم جشن خود برای این کار اقدام کنید ولباس خود را مطابق علاقه وسلیقه ی خود به خیاط سفارش دهید تا حد اقل او بتواند دوهفته قبل از مراسم ان را حاضر بکند در این صورت شما این امکان را دارید که ان را به حد کافی در خانه امتحان کرده ودر صورت داشتن عیب وایرادی در لباس از او در خواست کنید که ان را برطرف بکندوهمچنین میتوانید مدت ها با ان در خانه راه بروید وبا ان برقصید تا در روز مراسم به ان عادت کرده باشید وبا ان احساس راحتی بکنید .وکسانی هم که دوست دارند لباس حاضری بخرند باید حدود دو ماه قبل این کار را انجام دهند.

مطالعه کنید : لباس های مناسب برای مراسم عروسی و میهمانی

مزون لباس عروس

مزیتی که خرید لباس حاضری دارد این است که ما دیگر نگران این مسئله نیستیم که ایا لباس ما خوب خواهد شد ویا بد.ودر یک لحظه تصمیم میگیرند وکار را تمام میکنند.بعضی ازعروس ها یکی دو هفته مانده به عروسی تازه تصمیم میکیرند لباس عروس بخرند این کار کار درستی نیست چون در این صورت انها وقت کافی برای یک انتخاب درست را نخواهند داشت وچون با عجله این کار را انجام میدهند ممکن است نتوانند یک انتخاب درست انجام دهند.بعضی از خانم ها دوست دارند که در جشن عروسی خود لباس رنگی بپوشند این خانم ها باید در انتخاب خود زیاد دقت کنند ولباس خود را به رنگی انتخاب کنند که اگر چند سال دیگر به عکس عروسی خود نگاه کردند خسرت نخورند وبا خود نگویند چرا این رنگ را انتخاب کردم.

معرفی تشریفات عروسی در تهرن : تشریفات عروسی

استفاده از لباس های اکریل دار

اگر در مراسم عروسی خود شما از لباس عروس اکریل دار استفاده کنید علاوه بر ان که بسیار زیبا دیده خواهید شد بلکه در هنگام رقص و موقعی که نور پردازی سالن تغییر میکند لباس شما بسیار قشنگ شبیه ستاره های آسمان دیده خواهد شد و توجه همگان را به خود جلب خواهد کرد.

رسیدگی به پوست خود و برنزه کردن ان

برنزه کردن از دو هفته پیش : در صورتی که دوست دارید پوستتان در مراسم عروسی تان برنزه باشد سعی نکنید به هیچ عنوان این کار را زودتر انجام دهید چون در ان صورت در ان روز رنگ صورت و پوست شما غیر طبیعی ونارنجی به نظر خواهد رسید.برای این کار باید از دو هفته قبل از عروسی اقدام کنید.

برترین مزونهای لباس عروس در تهران : مزون لباس عروس

از یک هفته مانده به عروسی چه کارهایی را انجام دهیم:

پیش از جشن عروسی به تغذیه ی خود برسید ووسعی کنید که از غذاهای پر چرب وادویه داروهمچنین از تنقلاتی مانند چیپس وپفک استفاده نکنیدوبیشتر تلاش کنید که میوه وسبزیجات بخورید تا پوست شما به جای کدر وجوش دار شدن صاف وروشن شودو خسته وتیره به نظر نیاید .زیرا در شب مراسم باید پوست شما طراوت وشادابی خاصی داشته باشد.ودر صورتی هم که دلتان میخواهد موهای درخشانی داشته باشید باید برای شستن موهای خود نه زیاد از اب گرم ونه زیاد از اب سرد استفاده کنید بلکه باید اب ان ولرم باشد.چون استفاده از اب داغ موجب از بین رفتن چربی ضروری موها میشود در در صورتی که این چربی برای حفظ لطافت ودرخشندگی موها لازم وضروری است.

مطالعه کنید : انتخاب لباس عروس مناسب

برای داشتن پوستی درخشان ولطیف قبل از مراسم جشن حتما مواد زیر رادر سبد غذایی خود قرار دهید :موادی مانند گوجه فرنگی-هندوانه-توت فرنگی –توت قرمز –توت سفید-تمشک –کلم بروکلی- گریپ فروت –انار – اسفناج-لبنیات –مرغ –هویج-گردو حبوبات- پرتقال-برنج قهوه ای وچای سبز.

ودر صورتی هم که دلتان میخواهد پوستتان بسیار شفاف وبشاش به نظر برسد از مدت ها قبل از عروسی برای پوست خود نرم کننده استفاده کنید وآب فراوانی را میل کنید.

از ۳-۷ روز قبل از مراسم چه کار هایی را باید بکنیم

چنان چه قصد پاک سازی پوست خود را داریدودر این مدت سعی نکنید که پاک سازی عمیق انجام دهید.بلکه سعی کنید یک پاک سازی سطحی را انجام دهید تا جوش های سر سیاه را از بین ببرد وکدری پوستتان را پایین اورد.

در روز قبل از مراسم چه باید بکنیم

در روز قبل از جشن ما بهتر است در خانه مانده وسعی کنیم استراحت بکنیم.وبه اهنگ هایی که دوست داریم وبه ما ارامش میدهند گوش دهیم تا استرس خود را کاهش دهیم.وشب هم سعی کنیم زودتر بخوابیم تا به حد کافی استرتحت کرده باشیم وفردای ان روز خسته وکسل به نظر نیاییم.

در شب قبل از عروسی چه کارهایی را باید انجام دهیم

در صورتی که عروس خانم به مواد ولوازم آرایشی حساسیت دارد باید حتما این را با پزشک خود در میان بگزارد تا پزشک برایش داروی ضد حساسیت تجویز کند چون امکان دارد در اثر اشتباه آرایشگر مقداری از مواد ارایشی مانند ریمل ویا سایه ویا مدادو… در چشم عروس خانم رفته وموجب اب ریزش وسرخی چشم ها شود وهمین طور چشم ها ممکن است به دلیل خستگی ناشی از طولانی بودن مراسم قرمز شوند.

+ نوشته شده در چهارشنبه 27 تير 1397ساعت 11:38 توسط مهدی | | تعداد بازدید : 45